• CHUYÊN MỤC: Y tế, Giáo dục
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 17/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 16/04/2022 đến 15h ngày 17/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 18 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Trong đó: Tại xã Sam mứn 06 ca, Noong Luống 05 ca, Na Tông 02 ca, Mường Nhà 02 ca, Thanh Xương 01 ca, Thanh Chăn 01 ca, Núa Ngam 01 ca).
 • Hội nghi giao ban giữa kì II - năm học 2021 - 2022
  Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên đã tổ chức Hội nghị Giao ban giữa học kì II, năm học 2021-2022.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 16/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 15/04/2022 đến 15h ngày 16/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 20 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Trong đó: Tại xã Nong Hẹt 03 ca, Thanh Hưng 03 ca, Thanh Xương 03 ca, Noong Luống 03 ca, Na Tông 02 ca, Thanh Chăn 02 ca, Pom Lót 01 ca, Sam Mứn 01 ca, Thanh luông 01 ca, Hua Thanh 01 ca).
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẬY GIỎI, GIÁO VIÊN TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI GIỎI NĂM HỌC 2021-2022
  Sáng ngày 13/4, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Điện Biên tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dậy giỏi và giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện năm học 2021 – 2022.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 12/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 11/4/2022 đến 15h ngày 12/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận 08 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. (Trong đó: Tại xã Hẹ Muông 02 ca, Thanh Nưa 02 ca, Mường Nhà 01 ca, Na Tông 01 ca, Thanh Hưng 01 ca, Thanh luông 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 11/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 10/4/2022 đến 15h ngày 11/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận 42 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. (Trong đó: Tại xã Thanh Xương 12 ca, Sam Mứn 06 ca, Noong Luống 04 ca, Mường Nhà 03 ca, Núa Ngam 03 ca, Thanh Hưng 03 ca, Thanh Yên 03 ca, Noong Hẹt 02 ca, Na Tông 01 ca, Pom Lót 01 ca, Thanh An 01 ca, Thanh Chăn 01 ca, Thanh Nưa 01 ca, từ nơi khác 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 10/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 09/4/2022 đến 15h ngày 10/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 27 ca có kết quả xét nghiệm dương tính vớiSARS-CoV-2. (Trong đó: Tại xã Mường Nhà 05 ca, Thanh Xương 04 ca, Pom Lót 03 ca, Thanh Yên 02 ca, Thanh Luông 02 ca, Noong Luống 02 ca, Thanh Nưa 02 ca, Thanh Hưng 01 ca, Thanh Chăn 01 ca, Hẹ Muông 01 ca, từ nơi khác 04 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 09/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 08/4/2022 đến 15h ngày 09/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 56 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. (Trong đó: Tại xã Noong Luống 06 ca, Na Tông 05 ca, Pom Lót 05 ca, Pa Thơm 05 ca, Thanh Hưng 05 ca, Mường Pồn 05 ca, Thanh Xương 04 ca, Thanh Nưa 04 ca, Hẹ Muông 03 ca, Thanh An 03 ca, Hua Thanh 03 ca, Noong Hẹt 02 ca, Thanh yên 02 ca, Mường Nhà 01 ca, Na ư 01 ca, Thanh Chăn 01 ca, Thanh luông 01 ca).
 • Vụ Giáo dục tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra về đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 08/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 07/4/2022 đến 15h ngày 08/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 118 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó: Tại xã Thanh Chăn 50 ca, Thanh Xương 09 ca, Na Tông 08 ca, Noong Luống 08 ca, Pom Lót 07 ca, Noong Hẹt 07 ca, Thanh An 04 ca, Thanh Hưng 04 ca, Mường Nhà 03 ca, Hẹ Muông 03 ca, Sam Mứn 03 ca, Pa Thơm 03 ca, Núa Ngam 02 ca, Thanh Yên 02 ca, Thanh Luông 02 ca, Thanh Nưa 01 ca, từ nơi khác 02 ca.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 07/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 06/4/2022 đến 15h ngày 07/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 85 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Na Tông 09 ca, Noong hẹt 08 ca, Thanh Hưng 08 ca, Sam Mứn 07 ca, Thanh Yên 07 ca, Noong Luống 07 ca, Thanh An 05 ca, Thanh Xương 05 ca, Thanh Nưa 05 ca, Pom Lót 04 ca, Phu Luông 04 ca, Hẹ Muông 03 ca, Thanh Chăn 03 ca, Mường Pồn 03 ca, Núa Ngam 02 ca, Hua Thanh 02 ca, Mường Nhà 01 ca, Thanh Luông 01 ca, từ các nơi khác 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 06/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 05/4/2022 đến 15h ngày 06/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 131 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 25 ca, Thanh An 13 ca, Noong Luống 13 ca, Thanh Nưa 11 ca, Thanh Yên 09 ca, Hẹ Muông 07 ca, Noong Hẹt 07 ca, Sam Mứn 07 ca, Mường Nhà 05 ca, Thanh Luông 05 ca, Mường Pồn 05 ca, Pom Lót 04 ca, Pa Thơm 04 ca, Thanh Hưng 04 ca, Na tông 03 ca, Núa Ngam 03 ca, Hua Thanh 03 ca, Thanh Chăn 02 ca, từ nơi khác 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 05/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 04/4/2022 đến 15h ngày 05/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 109 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Pom Lót 25 ca, Thanh Luông 13 ca, Thanh Yên 12 ca, Thanh Hưng 11 ca, Hẹ Muông 10 ca, Sam Mứn 09 ca, Thanh Chăn 08 ca, Noong Hẹt 07 ca, Thanh Xương 03 ca, Noong Luống 03 ca, Na Tông 02  ca, Thanh An 02 ca, Mường Pồn 02 ca, Mường Nhà 01 ca, Núa Ngam 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 04/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 03/4/2022 đến 15h ngày 04/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 52 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Hưng 11 ca, Thanh Yên 09 ca, Mường Nhà 08 ca, Thanh Luông 05 ca, Na Tông 04 ca, Hẹ Muông 03 ca, Thanh An 03 ca, Thanh Chăn 03 ca, Mường Pồn 02 ca, Hua Thanh 01 ca, từ nơi khác 03 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 03/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 02/4/2022 đến 15h ngày 03/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 79 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Noong Hẹt 14 ca, Sam Mứn 10 ca, Thanh Xương 09 ca, Thanh Yên 07 ca, Thanh Nưa 07 ca, Mường Pồn 06 ca, Thanh Hưng 05 ca, Na Tông 04 ca, Thanh An 03 ca, Thanh Luông 03 ca, Noong Luống 03 ca, Hẹ Muông 02 ca, Thanh Chăn 02 ca, Mường Nhà 01 ca, Pom Lót 01 ca, Núa Ngam 01 ca, Hua Thanh 01 ca).
 • 61-75 of 290<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: