• CHUYÊN MỤC: Y tế, Giáo dục
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 19/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 18/5/2022 đến 15h ngày 19/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận 02 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại địa bàn xã Thanh Yên 02.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 16/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 15/5/2022 đến 15h ngày 16/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại Thanh Xương.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 14/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 13/5/2022 đến 15h ngày 14/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận 04 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tại địa bàn xã Thanh Xương 03 ca, xã Hẹ Muông 01 ca.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 13/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 12/5/2022 đến 15h ngày 13/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên không ghi nhận trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 12/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 11/5/2022 đến 15h ngày 12/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên không ghi nhận trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 11/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 10/5/2022 đến 15h ngày 11/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên không ghi nhận trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 09/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 08/5/2022 đến 15h ngày 09/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại địa bàn xã Thanh Nưa.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 06/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 05/5/2022 đến 15h ngày 06/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 05 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Trong đó, tại địa bàn xã Thanh Hưng 01 ca, Thanh Yên 01 ca, Thanh Luông 01 ca, Thanh Nưa 01 ca, Mường Pồn 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 05/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 04/5/2022 đến 15h ngày 05/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận 04 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Trong đó, tại địa bàn xã Noong Luống 02 ca, Noong Hẹt 01 ca, Thanh Xương 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 04/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 03/5/2022 đến 15h ngày 04/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên không ghi nhận trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 02/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 01/5/2022 đến 15h ngày 02/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 02 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Thanh Yên.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 01/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 30/04/2022 đến 15h ngày 01/5/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Mường Pồn.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 30/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 29/04/2022 đến 15h ngày 30/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 06 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Trong đó: Tại xã Thanh Luông 02 ca, Thanh Xương 01 ca, Noong Luống 01 ca, Thanh Nưa 01 ca, Pom Lót 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 29/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 28/04/2022 đến 15h ngày 29/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 07 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Trong đó: Tại xã Mường Nhà 01 ca, Na Tông 01 ca, Thanh Yên 02 ca, Thanh Nưa 01 ca, Hua Thanh 02 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 28/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 27/4/2022 đến 15h ngày 28/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 07 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Trong đó: Tại xã Mường Nhà 01 ca, Pom Lót 01, Hẹ Muông 01 ca, Thanh Hưng 01 ca, Thanh Luông 01 ca, Thanh Xương 01 ca, Thanh Nưa 01 ca).
 • 31-45 of 290<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: