• CHUYÊN MỤC: Y tế, Giáo dục
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 09/12/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 08/12/2021 đến 15h ngày 09/12/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể: - Tại cộng đồng: 01 ca. - Khu cách ly: 00 ca. - Khu phong tỏa: 00 ca. Nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 (lũy tích): 247ca/16 xã, (cụ thể: Tại cộng đồng: 54 ca; Khu cách ly tập trung: 134 ca; Khu phong tỏa: 59 ca); trong đó: Na Tông (118), Mường Nhà (52), Pom Lót (11), Sam Mứn (1), Noong Hẹt (6), Hẹ Muông (3), Na Ư (28), Pa Thơm (4), Thanh An (1), Núa Ngam (1), Thanh Luông (3), Thanh Hưng (6), Thanh Chăn (2), Thanh Yên (1), Thanh Xương (9).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 08/12/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Trong 07 ngày vừa qua (Tính từ 15h ngày 03/12/2021 đến 15h ngày 08/12/2021) trên địa bàn huyện Điện Biên không ghi nhận trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 (lũy tích): 246 ca/16 xã, (cụ thể: Tại cộng đồng: 53 ca; Khu cách ly tập trung: 134 ca; Khu phong tỏa: 59 ca); trong đó: Na Tông (118), Mường Nhà (52), Pom Lót (10), Sam Mứn (1), Noong Hẹt (6), Hẹ Muông (3), Na Ư (28), Pa Thơm (4), Thanh An (1), Núa Ngam (1), Thanh Luông (3), Thanh Hưng (6), Thanh Chăn (2), Thanh Yên (1), Thanh Xương (9), Noong Luống (1).
 • DỠ BỎ PHONG TỎA BẢN GIA PHÚ A, GIA PHÚ B, XÃ NA TÔNG, HUYỆN ĐIỆN BIÊN
  Sau 26 ngày thực hiện phong tỏa, cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19. Chiều ngày 4/12, các hộ dân thuộc bản Gia Phú A và Gia Phú B, xã Na Tông đã được các cơ quan chức năng huyện Điện Biên dỡ bỏ lệnh phong tỏa, chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế theo Quyết định của UBND tỉnh.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 04/12/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 03/12/2021 đến 15h ngày 04/12/2021, trên địa bàn huyện Điện Biên không ghi nhận trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 (lũy tích): 246 ca/16 xã, (cụ thể: Tại cộng đồng: 53 ca; Khu cách ly tập trung: 134 ca; Khu phong tỏa: 59 ca); trong đó: Na Tông (118), Mường Nhà (52), Pom Lót (10), Sam Mứn (1), Noong Hẹt (6), Hẹ Muông (3), Na Ư (28), Pa Thơm (4), Thanh An (1), Núa Ngam (1), Thanh Luông (3), Thanh Hưng (6), Thanh Chăn (2), Thanh Yên (1), Thanh Xương (9), Noong Luống (1).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 03/12/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 02/12/2021 đến 15h ngày 03/12/2021, trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể: - Tại cộng đồng: 00 ca. - Khu cách ly: 01 ca. - Khu phong tỏa: 00 ca. Nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 (lũy tích): 246 ca/16 xã, (cụ thể: Tại cộng đồng: 53 ca; Khu cách ly tập trung: 134 ca; Khu phong tỏa: 59 ca); trong đó: Na Tông (118), Mường Nhà (52), Pom Lót (10), Sam Mứn (1), Noong Hẹt (6), Hẹ Muông (3), Na Ư (28), Pa Thơm (4), Thanh An (1), Núa Ngam (1), Thanh Luông (3), Thanh Hưng (6), Thanh Chăn (2), Thanh Yên (1), Thanh Xương (9), Noong Luống (1).
 • LÃNH ĐẠO HUYỆN ĐIỆN BIÊN KIỂM TRA CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 01/12/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 30/11/2021 đến 15h ngày 01/12/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 (lũy tích): 245 ca/16 xã, (cụ thể: Tại cộng đồng: 53 ca; Khu cách ly tập trung: 133 ca; Khu phong tỏa: 59 ca); trong đó: Na Tông (118), Mường Nhà (52), Pom Lót (10), Sam Mứn (1), Noong Hẹt (6), Hẹ Muông (3), Na Ư (28), Pa Thơm (4), Thanh An (1), Núa Ngam (1), Thanh Luông (3), Thanh Hưng (6), Thanh Chăn (2), Thanh Yên (1), Thanh Xương (9).
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO TRÊN 5.500 HỌC SINH THCS
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 30/11/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 29/11/2021 đến 15h ngày 30/11/2021, trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể: - Tại cộng đồng: 01 ca. - Khu cách ly: 00 ca. -Khu phong tỏa: 00 ca. Nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 (lũy tích): 245 ca/16 xã, (cụ thể: Tại cộng đồng: 53 ca; Khu cách ly tập trung: 133 ca; Khu phong tỏa: 59 ca); trong đó: Na Tông (118), Mường Nhà (52), Pom Lót (10), Sam Mứn (1), Noong Hẹt (6), Hẹ Muông (3), Na Ư (28), Pa Thơm (4), Thanh An (1), Núa Ngam (1), Thanh Luông (3), Thanh Hưng (6), Thanh Chăn (2), Thanh Yên (1), Thanh Xương (9).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID - 19, ngày 29/11/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 28/11/2021 đến 15h ngày 29/11/2021, trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 03 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể: - Tại cộng đồng: 03 ca. - Khu cách ly: 00 ca. - Khu phong tỏa: 00 ca. Nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 (lũy tích): 244 ca/16 xã, (cụ thể:Tại cộng đồng: 51 ca; Khu cách ly tập trung: 134 ca; Khu phong tỏa: 59 ca); trong đó: Na Tông (117), Mường Nhà (52), Pom Lót (10), Sam Mứn (1), Noong Hẹt (6), Hẹ Muông (3), Na Ư (28), Pa Thơm (4), Thanh An (1), Núa Ngam (1), Thanh Luông (3), Thanh Hưng (6), Thanh Chăn (2), Thanh Yên (1), Thanh Xương (9).
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN: SẴN SÀNG ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC
  Ngày 29/11, học sinh cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) của 18 xã vùng xanh (vùng cấp độ 1) trên địa bàn huyện Điện Biên sẽ trở lại trường học trực tiếp sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19. Để đảm bảo các điều kiện an toàn cho công tác dạy và học, ngành Giáo dục huyện đã triển khai gấp rút nhiều phần việc đảm bảo các tiêu chí an toàn trường học.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID - 19, ngày 27/11/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Trong 03 ngày vừa qua (Tính từ 15h ngày 24/11/2021 đến 15h ngày 27/11/2021) trên địa bàn huyện Điện Biên không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 (lũy tích): 240 ca/16 xã, (cụ thể: Tại cộng đồng: 48 ca; Khu cách ly tập trung: 134 ca; Khu phong tỏa: 58 ca); trong đó: Na Tông (114), Mường Nhà (52), Pom Lót (9), Sam Mứn (1), Noong Hẹt (6), Hẹ Muông (3), Na Ư (28), Pa Thơm (4), Thanh An (1), Núa Ngam (1), Thanh Luông (3), Thanh Hưng (6), Thanh Chăn (2), Thanh Yên (1), Thanh Xương (9).
 • PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ COVID CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁM SÁT F1 CÁCH LY TẠI NHÀ
  Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là xuất hiện nhiều ca mắc mới trong cộng đồng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các xã của huyện Điện Biên đã tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Trong đó, nêu cao vai trò của các tổ Covid-19 cộng đồng, tổ tự quản trong phòng, chống dịch và huy động sức mạnh nhân dân tham gia giám sát, chăm lo cho người dân đang cách ly tại nhà.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID - 19, ngày 25/11/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 24/11/2021 đến 15h ngày 25/11/2021, trên địa bàn huyện Điện Biên không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 (lũy tích) là 240 ca/16 xã, (cụ thể: Tại cộng đồng: 48 ca; Khu cách ly tập trung: 134 ca; Khu phong tỏa: 58 ca); trong đó: Na Tông (114), Mường Nhà (52), Pom Lót (9), Sam Mứn (1), Noong Hẹt (6), Hẹ Muông (3), Na Ư (28), Pa Thơm (4), Thanh An (1), Núa Ngam (1), Thanh Luông (3), Thanh Hưng (6), Thanh Chăn (2), Thanh Yên (1), Thanh Xương (9).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 24/11/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 23/11/2021 đến 15h ngày 24/11/2021, trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 02 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể: - Tại cộng đồng: 0ca. - Khu cách ly: 02 ca (01 ca cách ly tại nhà xã Noong Hẹt, 01 cách ly tại Trường Tiểu học số 1.2 Na Tông). Nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 (lũy tích): 240 ca/16 xã, (cụ thể: Tại cộng đồng: 48 ca; Khu cách ly tập trung: 134 ca; Khu phong tỏa: 58 ca); trong đó: Na Tông (114), Mường Nhà (52), Pom Lót (9), Sam Mứn (1), Noong Hẹt (6), Hẹ Muông (3), Na Ư (28), Pa Thơm (4), Thanh An (1), Núa Ngam (1), Thanh Luông (3), Thanh Hưng (6), Thanh Chăn (2), Thanh Yên (1), Thanh Xương (9).
 • 181-195 of 290<  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: