• CHUYÊN MỤC: Y tế, Giáo dục
 • kiểm tra công nhận duy trì đạt chuẩn Phổ cập giáo dục- Xóa mù chữ huyện Điện Biên năm 2021.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 23/12/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 22/12/2021 đến 15h ngày 23/12/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 02 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; trong đó:
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 21/12/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Trong 02 ngày (Tính từ 15h 19/12/2021 đến 15h ngày 21/12/2021) trên địa bàn huyện Điện Biên không ghi nhận trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 (lũy tích): 249 ca/16 xã, (cụ thể: Tại cộng đồng: 56 ca; Khu cách ly tập trung: 134 ca; Khu phong tỏa: 59 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 19/12/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 18/12/2021 đến 15h ngày 19/12/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 02 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó:
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 15/12/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Trong 06 ngày vừa qua (Tính từ 15h ngày 09/12/2021 đến 15h ngày 15/12/2021) trên địa bàn huyện Điện Biên không ghi nhận trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 (lũy tích): 247ca/16 xã (Tại cộng đồng: 54 ca; Khu cách ly tập trung: 134 ca; Khu phong tỏa: 59 ca); trong đó: Na Tông (118), Mường Nhà (52), Pom Lót (11), Sam Mứn (1), Noong Hẹt (6), Hẹ Muông (3), Na Ư (28), Pa Thơm (4), Thanh An (1), Núa Ngam (1), Thanh Luông (3), Thanh Hưng (6), Thanh Chăn (2), Thanh Yên (1), Thanh Xương (9).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 09/12/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 08/12/2021 đến 15h ngày 09/12/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể: - Tại cộng đồng: 01 ca. - Khu cách ly: 00 ca. - Khu phong tỏa: 00 ca. Nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 (lũy tích): 247ca/16 xã, (cụ thể: Tại cộng đồng: 54 ca; Khu cách ly tập trung: 134 ca; Khu phong tỏa: 59 ca); trong đó: Na Tông (118), Mường Nhà (52), Pom Lót (11), Sam Mứn (1), Noong Hẹt (6), Hẹ Muông (3), Na Ư (28), Pa Thơm (4), Thanh An (1), Núa Ngam (1), Thanh Luông (3), Thanh Hưng (6), Thanh Chăn (2), Thanh Yên (1), Thanh Xương (9).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 08/12/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Trong 07 ngày vừa qua (Tính từ 15h ngày 03/12/2021 đến 15h ngày 08/12/2021) trên địa bàn huyện Điện Biên không ghi nhận trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 (lũy tích): 246 ca/16 xã, (cụ thể: Tại cộng đồng: 53 ca; Khu cách ly tập trung: 134 ca; Khu phong tỏa: 59 ca); trong đó: Na Tông (118), Mường Nhà (52), Pom Lót (10), Sam Mứn (1), Noong Hẹt (6), Hẹ Muông (3), Na Ư (28), Pa Thơm (4), Thanh An (1), Núa Ngam (1), Thanh Luông (3), Thanh Hưng (6), Thanh Chăn (2), Thanh Yên (1), Thanh Xương (9), Noong Luống (1).
 • DỠ BỎ PHONG TỎA BẢN GIA PHÚ A, GIA PHÚ B, XÃ NA TÔNG, HUYỆN ĐIỆN BIÊN
  Sau 26 ngày thực hiện phong tỏa, cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19. Chiều ngày 4/12, các hộ dân thuộc bản Gia Phú A và Gia Phú B, xã Na Tông đã được các cơ quan chức năng huyện Điện Biên dỡ bỏ lệnh phong tỏa, chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế theo Quyết định của UBND tỉnh.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 04/12/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 03/12/2021 đến 15h ngày 04/12/2021, trên địa bàn huyện Điện Biên không ghi nhận trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 (lũy tích): 246 ca/16 xã, (cụ thể: Tại cộng đồng: 53 ca; Khu cách ly tập trung: 134 ca; Khu phong tỏa: 59 ca); trong đó: Na Tông (118), Mường Nhà (52), Pom Lót (10), Sam Mứn (1), Noong Hẹt (6), Hẹ Muông (3), Na Ư (28), Pa Thơm (4), Thanh An (1), Núa Ngam (1), Thanh Luông (3), Thanh Hưng (6), Thanh Chăn (2), Thanh Yên (1), Thanh Xương (9), Noong Luống (1).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 03/12/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 02/12/2021 đến 15h ngày 03/12/2021, trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể: - Tại cộng đồng: 00 ca. - Khu cách ly: 01 ca. - Khu phong tỏa: 00 ca. Nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 (lũy tích): 246 ca/16 xã, (cụ thể: Tại cộng đồng: 53 ca; Khu cách ly tập trung: 134 ca; Khu phong tỏa: 59 ca); trong đó: Na Tông (118), Mường Nhà (52), Pom Lót (10), Sam Mứn (1), Noong Hẹt (6), Hẹ Muông (3), Na Ư (28), Pa Thơm (4), Thanh An (1), Núa Ngam (1), Thanh Luông (3), Thanh Hưng (6), Thanh Chăn (2), Thanh Yên (1), Thanh Xương (9), Noong Luống (1).
 • LÃNH ĐẠO HUYỆN ĐIỆN BIÊN KIỂM TRA CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 01/12/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 30/11/2021 đến 15h ngày 01/12/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 (lũy tích): 245 ca/16 xã, (cụ thể: Tại cộng đồng: 53 ca; Khu cách ly tập trung: 133 ca; Khu phong tỏa: 59 ca); trong đó: Na Tông (118), Mường Nhà (52), Pom Lót (10), Sam Mứn (1), Noong Hẹt (6), Hẹ Muông (3), Na Ư (28), Pa Thơm (4), Thanh An (1), Núa Ngam (1), Thanh Luông (3), Thanh Hưng (6), Thanh Chăn (2), Thanh Yên (1), Thanh Xương (9).
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO TRÊN 5.500 HỌC SINH THCS
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 30/11/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 29/11/2021 đến 15h ngày 30/11/2021, trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể: - Tại cộng đồng: 01 ca. - Khu cách ly: 00 ca. -Khu phong tỏa: 00 ca. Nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 (lũy tích): 245 ca/16 xã, (cụ thể: Tại cộng đồng: 53 ca; Khu cách ly tập trung: 133 ca; Khu phong tỏa: 59 ca); trong đó: Na Tông (118), Mường Nhà (52), Pom Lót (10), Sam Mứn (1), Noong Hẹt (6), Hẹ Muông (3), Na Ư (28), Pa Thơm (4), Thanh An (1), Núa Ngam (1), Thanh Luông (3), Thanh Hưng (6), Thanh Chăn (2), Thanh Yên (1), Thanh Xương (9).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID - 19, ngày 29/11/2021 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 28/11/2021 đến 15h ngày 29/11/2021, trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 03 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể: - Tại cộng đồng: 03 ca. - Khu cách ly: 00 ca. - Khu phong tỏa: 00 ca. Nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 (lũy tích): 244 ca/16 xã, (cụ thể:Tại cộng đồng: 51 ca; Khu cách ly tập trung: 134 ca; Khu phong tỏa: 59 ca); trong đó: Na Tông (117), Mường Nhà (52), Pom Lót (10), Sam Mứn (1), Noong Hẹt (6), Hẹ Muông (3), Na Ư (28), Pa Thơm (4), Thanh An (1), Núa Ngam (1), Thanh Luông (3), Thanh Hưng (6), Thanh Chăn (2), Thanh Yên (1), Thanh Xương (9).
 • 151-165 of 265<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: