• CHUYÊN MỤC: Y tế, Giáo dục
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 04/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 03/02/2022 đến 15h ngày 04/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 09 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (cụ thể: Tại xã Noong Hẹt 01 ca; Sam Mứn có 08 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 03/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 02/02/2022 đến 15h ngày 03/02/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 06 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (cụ thể: Tại xã Thanh Yên có 02 ca; Noong Hẹt 01 ca; Mường Pồn có 01 ca; Thanh Chăn có 01 ca; Thanh Luông có 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 30/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 29/01/2022 đến 15h ngày 30/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 04 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (trong đó: Tại địa bàn xã Thanh An 02 ca; Noong Hẹt 01 ca; Thanh Luông 01 ca); cụ thể:
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 29/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 28/01/2022 đến 15h ngày 29/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 10 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại địa bàn xã Sam Mún 03 ca; Noong Hẹt 03 ca; Pom Lót 01 ca; Mường Lói 02 ca; Na Tông 01 ca). Đa số các ca bệnh đều có lịch sử di chuyển từ một số tỉnh thành như: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng về Điện Biên và đã được tiêm 2 đến 3 mũi Vắc xin.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 28/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 27/01/2022 đến 15h ngày 28/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 08 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, các bệnh đã được đưa vào cơ sở điều trị, Bộ Y tế đang tiến hành cập nhật thông tin và gắn mã bệnh nhân cho các ca dương tính.
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 27/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 26/01/2022 đến 15h ngày 27/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại địa bàn xã Phu Luông, cụ thể:
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 26/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 25/01/2022 đến 15h ngày 26/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 24 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Mường Nhà: 01 ca; Pom Lót: 01 ca; Sam Mứn: 03 ca; Noong Hẹt: 02 ca; Na Ư: 01 ca; Thanh An: 03 ca; Núa Ngam: 01 ca; Thanh Luông: 01 ca; Thanh Hưng: 01 ca; Thanh Chăn: 01 ca; Thanh Yên: 01 ca; Noong Luống: 05 ca; Phu Luông: 02 ca; cơ sở khác: 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 25/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 24/01/2022 đến 15h ngày 25/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 11 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Hẹ Muông: 02 ca; Sam Mứn: 04 ca; Mường Nhà: 01 ca; Thanh An: 01 ca; Noong Hẹt: 01 ca; Thanh Luông: 01 ca; Thanh Hưng: 01 ca).
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kì II năm học 2021-2022
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 24/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 23/01/2022 đến 15h ngày 24/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 09 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; Hiện tại các bệnh nhân đã được đưa vào cơ sở điều trị và đang được Bộ Y tế cập nhật thông tin, tiến hành gắn mã bệnh nhân.
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 2022
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 23/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 22/01/2022 đến 15h ngày 23/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 10 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Trong đó: Thanh Luông: 01 ca; Núa Ngam: 01 ca; Hua Thanh: 01 ca; Thanh An: 01 ca; Thanh Chăn: 02 ca; Hẹ Muông: 02 ca; Thanh Hưng: 01 ca; Thanh Yên: 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 22/01/2022trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 21/01/2022 đến 15h ngày 22/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 25 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Trong đó: Hẹ Muông: 3 ca; Sam Mứn: 09 ca; Mường Nhà: 01 ca; Thanh Yên: 02 ca; Thanh Luông: 02 ca; Thanh Hưng: 01; Noong Hẹt: 03 ca;Noong Luống: 01 ca; Na tông 01 ca; các cơ sở khác: 02 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 21/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 20/01/2022 đến 15h ngày 21/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 04 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Trong đó: Noong Hẹt: 01 ca; Thanh Xương: 01 ca; Sam Mứn: 01 ca; Thanh Chăn 01 ca), cụ thể:
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 20/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 19/01/2022 đến 15h ngày 20/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 13 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Trong đó: Na Tông: 01 ca; Mường Nhà: 01 ca; Núa Ngam: 01 ca; Pom Lót 02 ca; Thanh Chăn: 01 ca; Thanh Hưng: 01 ca; Mường Pồn 04 ca; Noong Luống 01 ca; Sam Mứn 01 ca), cụ thể:
 • 136-150 of 287<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: