• CHUYÊN MỤC: Học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam
  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, Người là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, Người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp người Việt Nam học tập và noi theo.
 • HỌC VÀ LÀM THEO BÁC Ở TRƯỜNG THPT MƯỜNG NHÀ
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
 • Học hỏi quần chúng nhưng không theo đuôi quần chúng
 • Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Vấn đề cán bộ”
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: