• Kế hoạch Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2021
 • Thời gian đăng: 07/04/2021 10:39:31 AM
 • Tải file văn bản đính kèm
 • 1. Mục đích

  Tăng cường nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân trong địa bàn huyện về tầm quan trọng của hành lang an toàn giao thông đường bộ(HLATGTĐB); Lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang an toàn giao thông đường bộ nhằm thống nhất nhận thức chung để công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trong thời gian tới thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các địa phương, cơ quan, ban, ngành chuyện môn trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ.2 Lập lại kỷ cương pháp luật trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo đường thông, hè thoáng, đường phố xanh, sạch, đẹp, đảm bảo tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông để từng bước ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần tích cực xây dựng và hình thành văn hóa tham gia giao thông trong cộng đồng. Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ công trình giao thông đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể người dân về tầm quan trọng của hành lang an toàn giao thông đường bộ. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể trong công tác quản lý, bảo vệ, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, vướng mắc để thực hiện thắng lợi Kế hoạch lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Điện Biên 2021.

  2. Yêu cầu

  Thực hiện triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị 33/CT-TTg, ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ. Nghiêm túc triển khai đồng bộ, quyết liệt có sự chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt từ huyện, xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, `UBND các xã, các cơ quan lý đường bộ. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan có liên quan, UBND các xã triển khai công tác quản lý, lập lại trật tự HLATGTĐB trên địa bàn huyện Điện Biên; Triển khai thực hiện kế hoạch lập lại trật tự HLATGTĐB trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2021 phải tuân theo các quy định của pháp luật; Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ, phối hợp chặt chẽ với công tác vận động các cá nhân, tổ chức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ HLATGTĐB. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, xây dựng Chương trình triển khai cụ thể, phải có sự phối hợp nhịp nhàng, giải tỏa đến đâu quản lý chặt chẽ đến đó, để không tái phạm, lấn chiếm HLATGTĐB đã được giải tỏa, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khắc phục để triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo kịp thời, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu tiến độ.

 • Tác giả:
 • Các quyết định thu hồi đất xã Noong Luống 2
  Các quyết định thu hồi đất xã Noong Luống
  Các Quyết định thu hồi GCNQSDĐ xã Núa Ngam
  Các quyết định thu hồi đất xã Noong Hẹt
  các Quyết định về việc thu hồi đất tại xã Thanh Nưa
  Thông báo Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  Các Quyết định về việc thu hồi đất tại xã Sam Mứn, huyện Điện Biên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên(xã Sam Mứn, đợt 1)
  Quyết định Về việc thu hồi đất do UBND xã quản lý; phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư để thực hiện dự án: Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên (đợt 1)
  Các Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên do cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai. 2
  Các Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên do cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai 1.
  Quyết định Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Biên, bà Phạm Thị Luận, địa chỉ thường trú tại thôn Hợp Thành, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên
  Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm DVNN huyện
  thông báo tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 01 năm 2023.
  Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất
  Đóng tuyến đường Trần Đăng Ninh để thi công xây dựng công trình cầu Thanh Bình
  1-15 of 259<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: