• Công khai TTHC trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
 • Thời gian đăng: 05/04/2021 10:20:37 AM
 • Tải file văn bản đính kèm
 • Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Điện Biên. Đến nay, việc nhập, đăng tải công khai dữ liệu 04 TTHC tại quyết định công bố nêu trên vào Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính đã hoàn thành, cụ thể như sau:

  STT

  Số hồ TTHC

  Tên TTHC công khai

  1

  2.002364.000.00.00.H18

  Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

  2

  2.002365.000.00.00.H18

  Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

  3

  2.002366.000.00.00.H18

  Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

  4

  2.002367.000.00.00.H18

  Thủ tục thực hiện việc giải trình

   

  Văn phòng UBND tỉnh đề nghị:

  -    Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, tích hợp, công khai dữ liệu các TTHC nêu trên từ cổng Dịch vụ công quốc gia để đăng tải công khai trên cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu, thực hiện.

  -    Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn khai thác thông tin về các thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.dienbien.gov.vn/thủ tục hành chính/ nhập tên hoặc số hồ sơ TTHC/ tìm kiếm/ tích vào TTHC đã tìm thấy (hoặc tra cứu trên cống Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn/thủ tục hành chỉnh/thủ tục hành chính/tìm kiếm nâng cao/tỉch vào ô tỉnh, thành phố/ nhập UBND tỉnh Điện Biên vào phần cơ quan thực hiện/nhập tên TTHC hoặc số hồ sơ TTHC/tìm kiếm) in TTHC, niêm yết, công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo quy định./.

 • Tác giả:
 • Các quyết định thu hồi đất xã Noong Luống 2
  Các quyết định thu hồi đất xã Noong Luống
  Các Quyết định thu hồi GCNQSDĐ xã Núa Ngam
  Các quyết định thu hồi đất xã Noong Hẹt
  các Quyết định về việc thu hồi đất tại xã Thanh Nưa
  Thông báo Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  Các Quyết định về việc thu hồi đất tại xã Sam Mứn, huyện Điện Biên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên(xã Sam Mứn, đợt 1)
  Quyết định Về việc thu hồi đất do UBND xã quản lý; phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư để thực hiện dự án: Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên (đợt 1)
  Các Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên do cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai. 2
  Các Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên do cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai 1.
  Quyết định Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Biên, bà Phạm Thị Luận, địa chỉ thường trú tại thôn Hợp Thành, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên
  Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm DVNN huyện
  thông báo tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 01 năm 2023.
  Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất
  Đóng tuyến đường Trần Đăng Ninh để thi công xây dựng công trình cầu Thanh Bình
  1-15 of 259<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: