Thông báo lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 26/TB-TTQLĐĐ, ngày 20/10/2021 của Trung tâm quản lý đất đai huyện Điện Biên về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.

>>> Chi tiết
THÔNG BÁO đấu giá tài sản

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

>>> Chi tiết
Thông báo Về việc công khai lấy ý kiến góp ý vào phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
>>> Chi tiết
Thông báo của Trung tâm QLĐĐ về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 20/TB-TTQLĐĐ, ngày 09/9/2021 của Trung tâm Quản lý đất đai huyện Điện Biên về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

>>> Chi tiết
Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2021 huyện Điện Biên

Quyết định số 699/QĐ-UBND, ngày 12/04/2021 của UBND huyện Điện Biên về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2021 huyện Điện Biên

>>> Chi tiết
Không tụ tập xem bóng đá trong lúc đang thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 09/06/2021, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Công văn số 1728/UBND-KGVX về việc không tụ tập xem bóng đá trong lúc đang thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

>>> Chi tiết
Tuyển sinh hệ dự bị đại học dân tộc trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, năm học 2021-2022

(Văn bản chi tiết tại tệp đính kèm)

>>> Chi tiết
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc

Ngày 04/06/2021, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã ban hành Công văn số 1029/UBND-BTC&NV về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc.

Công văn 1029/UBND-BTC&NV

Chỉ thị 26-CT/TTg

>>> Chi tiết
Thông báo tuyển dụng Nhân viên Kế toán các đơn vị trường học thuộc quản lý của UBND huyện Điện Biên năm 2021

Ngày 26/05/2021, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên ban hành Thông báo số 45/TB-UBND về việc tuyển dụng Nhân viên Kế toán các đơn vị trường học thuộc quản lý của UBND huyện Điện Biên năm 2021

(Có văn bản chi tiết kèm theo)

>>> Chi tiết
Hướng dẫn khai báo Y tế điện tử bằng mã QR-CODE
>>> Chi tiết
Thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản khóa 2 năm 2021.

Ngày 28/5/2021, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên ban hành Thông báo về việc tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật  Bản khóa 2 năm 2021.

>>> Chi tiết
Triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 1278/KH-UBND, ngày 04/05/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên địa bàn tỉnh.

>>> Chi tiết
Khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR và điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 08/05/2021, UBND huyện Điện Biên ban hành Công văn số 745/UBND-VP về việc  đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR và điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19

>>> Chi tiết
Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức khóa 7 đợt 2 năm 2021.

Thông báo số 645/UBND-LĐTBXH/UBND-LĐTBXH, ngày 26/04/2021 của UBND huyện Điện Biên về việc thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức khóa 7 đợt 2 năm 2021.

>>> Chi tiết
Tuyển sinh hệ dự bị đại học trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn, năm học 2020-2021

Thông báo số 777/SGDĐT-GDTX-GDCN, ngày 15/04/2021 của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên về việc Tuyển sinh hệ dự bị đại học trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn, năm học 2020-2021.

>>> Chi tiết
1-15 of 78<  1  2  3  4  5  6  >
  • Bản đồ hành chính
  • Liên kết Website
  • Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Cổng thông tin điện tử tỉnh

  • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
  • Chọn liên kết:
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: