Trang chủ > Lịch làm việc
 • Tuần 01 tháng 01 năm 2016
 • Thời gian đăng: 04/01/2016 07:34:27 PM
 • Thứ

  Ngày tháng

  Lãnh đạo

  HĐND - UBND huyện

  Nội dung công việc

  Sáng

  Chiều

  2

  04/01/2016

  Đ/c Lường Thị Liếng

  Họp BTV Huyện ủy

  Họp BTV Huyện ủy

  Đ/c Nguyễn Thị Duyên

  Thường trực cơ quan

  Thường trực cơ quan

  Đ/c Nguyễn Hữu Khởi

  Họp BTV Huyện ủy

  Họp BTV Huyện ủy

  Đ/c Hà Văn Phiêng

  Họp BTV Huyện ủy

  Họp BTV Huyện ủy

  Đ/c Bùi Hải Bình

  Họp BTV Huyện ủy

  Họp BTV Huyện ủy

  3

  05/01/2016

  Đ/c Lường Thị Liếng

  Họp BTV Huyện ủy

  Họp BTV Huyện ủy

  Đ/c Nguyễn Thị Duyên

  Thường trực cơ quan

  Thường trực cơ quan

  Đ/c Nguyễn Hữu Khởi

  Họp BTV Huyện ủy

  Họp BTV Huyện ủy

  Đ/c Hà Văn Phiêng

  Họp BTV Huyện ủy

  Họp BTV Huyện ủy

  Đ/c Bùi Hải Bình

  HN giao ban trực tuyến về tổng kết ctac Nông nghiệp và PTNT tại UBND tỉnh

  Họp BTV Huyện ủy

  4

  06/01/2016

  Đ/c Lường Thị Liếng

  Thường trực cơ quan

  Thường trực cơ quan

  Đ/c Nguyễn Thị Duyên

  Thường trực cơ quan

  Thường trực cơ quan

  Đ/c Nguyễn Hữu Khởi

  Thường trực cơ quan

  Thường trực cơ quan

  Đ/c Hà Văn Phiêng

  Thường trực cơ quan

  Họp v/v Phòng chống tội phạm tại UBND tỉnh

  Đ/c Bùi Hải Bình

  HN tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT

  tại Sở Nông nghiệp và PTNT

  Thường trực cơ quan

  5

  07/01/2016

  Đ/c Lường Thị Liếng

  Hội nghị Công tác Quân sự

  Hội nghị Công tác Quân sự

  Đ/c Nguyễn Thị Duyên

  Tập huấn ĐH Phụ nữ

  Tập huấn ĐH Phụ nữ

  Đ/c Nguyễn Hữu Khởi

  Hội nghị Công tác Quân sự

  Hội nghị Công tác Quân sự

  Đ/c Hà Văn Phiêng

  Thường trực cơ quan

  Thường trực cơ quan

  Đ/c Bùi Hải Bình

  Thường trực cơ quan

  Thường trực cơ quan

  6

  08/01/2016

  Đ/c Lường Thị Liếng

  Tổng kết công tác Đảng tại xã Pom Lót

  Thường trực cơ quan

  Đ/c Nguyễn Thị Duyên

  Tổng kết Hội phụ nữ huyện

  Thường trực cơ quan

  Đ/c Nguyễn Hữu Khởi

  Thường trực cơ quan

  Thường trực cơ quan

  Đ/c Hà Văn Phiêng

  HN tổng kết khuyến học tỉnh

  Thường trực cơ quan

  Đ/c Bùi Hải Bình

  Thường trực cơ quan

  HN tổng kết hoạt động của BCĐ thi hành án Dân sự tỉnh Điện Biên

 • Tải file tại đây
 • Tác giả - Nguồn tin: Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên - Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên
 • Các tin khác:
 • Tuần 03 tháng 08 năm 2015
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: