Tăng cường tình đoàn kết giữa Trung đoàn 82 và huyện Điện Biên

 Huyện Điện Biên và Trung đoàn 82 ký kết biên bản ghi nhớ hoạt động.

Ban thường vụ Huyện ủy Điện Biên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể chủ động xây dựng chương trình phối hợp hoạt động với Trung đoàn 82 trong từng nhiệm vụ, tiêu biểu như: Mặt Trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với Trung đoàn 82 hỗ trợ xây dựng được 6 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, nhà ở “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo và nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách. Đoàn viên thanh niên xã Thanh Nưa, Mường Phăng phối hợp với 180 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn làm 1,3 km đường bê tông liên thôn liên bản. Hội phụ nữ các xã Sam Mứn, Pom Lót, Thanh Nưa huy động hội viên phụ nữ phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đóng góp 1.450 công lao động làm 4 nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo...

Tăng cường tình đoàn kết giữa Trung đoàn 82 và huyện Điện Biên

 Trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thời gian qua, Trung đoàn 82 chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với huyện Điện Biên thực hiện nhiệm vụ mùa khô kết hợp làm công tác vận động quần chúng tại các xã thuộc huyện Điện Biên đã giúp dân bản sửa sang nhà cửa, đường liên bản, quyên góp hỗ trợ gia đình khó khăn, xây dựng điểm trường... Sự giúp đỡ của Trung đoàn 82 đã góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Hội nghị cũng đã thảo luận đưa ra phương hướng, nhiệm vụ phối hợp hoạt động 5 năm tới; trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.