• ỦY VIÊN UBND HUYỆN, NHIỆM KỲ 2021-2026
 • Thời gian đăng tin: 12/07/2021 02:48:54 PM
 • STT Họ và tên STT Họ và tên
  1 Đỗ Xuân Thọ 8 Chu Đình Hùng
  2 Nguyễn Thị Thu Hường 9 Đặng Quốc Hương
  3 Phùng Đình Nguyện 10 Chu Văn Bách
  4 Lường Văn Cường 11 Lò Thị Bình
  5 Hoàng Hữu Chình 12 Lò Văn Hạnh
  6 Đặng Quang Huy 13 Lò Văn Duẩn
  7 Nguyễn Thị Sơn    
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: