• BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025
 • Thời gian đăng tin: 13/07/2021 03:44:13 PM
 • STT Họ và tên STT Họ và tên
  1 Cao Thị Tuyết Lan 21 Hoàng Hữu Chình
  2 Bùi Xuân Trường 22 Chu Văn Bách
  3 Bùi Hải Bình 23 Chu Đình Hùng
  4 Lò Minh Hải 24 Nguyễn Thị Sơn
  5 Ngô Xuân Chinh 25 Đặng Quang Huy
  6 Nông Quang Thắng 26 Lò Thị Bình
  7 Lường Văn Tâm 27 Đặng Quốc Hương
  8 Đỗ Xuân Thọ 28 Lò Văn Bỉnh
  9 Nguyễn Thị Thu Hường 29 Nguyễn Văn Minh
  10 Phạm Thị Ngọc Hà 30 Nguyễn Văn Thọ
  11 Lường Văn Cường 31 Chào Anh Nguyên
  12 Phùng Đình Nguyện 32 Bùi Thế Hiền
  13 Đào Thị Ngọc Thủy 33 Lò Thị Vân
  14 Nguyễn Thị Nhung 34 Lường Văn Tọ
  15 Phạm Minh Châu 35 Lò Văn Kiên
  16 Nguyễn Công Hồng 36 Và A Dua
  17 Nguyễn Thế Long 37 Lò Thùy Dương
  18 Bạc Thị Kiên 38 Phan Ích Rồng 
  19 Trần Văn Hải 39 Nguyễn Thị Nguyệt Hoa 
  20 Nguyễn Ngọc Tuấn    
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: