TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH YÊN - HUYỆN ĐIỆN BIÊN
  • Thông báo số 199/TB-UBND, ngày 13/12/2021 về việc Tuyển dụng Nhân viên Kế toán các đơn vị trường học thuộc quản lý của UBND huyện Điện Biên năm học 2021-2022
  • Thời gian đăng: 22/12/2021 08:14:39 AM
  • Tải file văn bản đính kèm
  • Thông báo số 199/TB-UBND, ngày 13/12/2021 của UBND huyện Điện Biên về việc Tuyển dụng Nhân viên Kế toán các đơn vị trường học thuộc quản lý của UBND huyện Điện Biên năm học 2021-2022

  • Tác giả:
  • Liên kết Website
  • Thống kê truy cập
  • Tổng truy cập: