TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH YÊN - HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • MTTQ Việt Nam xã Thanh Yên tuyên truyền, vận động người dân lao động sản xuất , phải thực hiện nghiêm phòng chống dịch bệnh, tham gia đi bỏ phiếu bầu cử các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 • Thời gian đăng: 05/10/2021 10:09:20 AM
 •          Thực hiện Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;

  Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 20/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-MTTQ-BTT, ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Điện Biên về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  Thực hiện Kế hoạch số 01/KH- UBBC, ngày 29 tháng 01 năm 2021 của ủy ban bầu cử xã Thanh Yên về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, sự kiện chính trị trọng đại của cả đất nước cũng như tại địa phương. MTTQ phối hợp với các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức như văn bản, bằng miệng, loa truyền thanh đến các bộ, đảng viên nhân dân trên địa bàn mọi người tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp tích cực lao động sản xuất, Phải đảm bảo phòng chống dịch bệnh covid-19 theo đúng quy định của bộ y tế.

  Kết quả:

  Ban thường trực UBMTTQ xã thực hiện đủ 11 bước theo đúng quy định và không để xảy ra sơ xuất. Tổng số cử tri trên địa bàn xã đến 24h trước ngày bầu cử là 4.880 cử tri. Bầu đúng thành phần, cơ cấu, số lượng đại biểu được bầu theo hướng dẫn của cấp trên.

  Sản lượng lương thực vụ lúa chiêm bình quân trên 60 tạ/1ha, đàn trâu bò vẫn duy trì số con bằng năm 2020.

  Trên đây là một số thông tin và hình ảnh về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 • Tác giả: Đinh Văn Sáng
 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: