TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH YÊN - HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ THANH YÊN
 • Thời gian đăng: 14/12/2021 10:34:50 AM
 • Thực hiện Điều lệ Hội CTĐ Việt Nam khóa X; kế hoạch số 03/KH- CTĐ ngày 05/3/2021 của Hội CTĐ Huyện Điện Biên về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu CTĐ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội CTĐ Huyện Điện Biên, Công văn chỉ đạo số 90a/CV- ĐU ngày 06/9/2021 của Đảng ủy xã Thanh Yên về việc cho phép hội chữ thập đỏ xã Thanh yên tổ chức đại hội đại biểu hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 ngày 14 tháng 12 năm 2021.

  Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh cả nước đã và đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, triển khai thực hiện kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, là  năm đầu triển khai kế hoạch phát kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ sáng lập ra Hội CTĐ (23/11/1946 - 23/11/2021) và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thanh Yên lần XXI, Nghị quyết Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX, triển khai phát triển kinh tế - xã hội của xã trong năm 2021.

  Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã lần này là sự kiện chính trị quan trọng ở địa phương, có ý nghĩa không chỉ đối với Đại hội đại biểu Hội CTĐ xã, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội CTĐ huyện Điện Biên và Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh Điện Biện lần thứ VII, Đại hội đại biểu Hội CTĐ Việt Nam lần thứ XI, mà còn có ý nghĩa hoạt động của Hội CTĐ và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cơ sở.

  TY-1.png

  (Đại hội đại biểu hội CTĐ xã Thanh Yên lần thứ IV nhiệm kỳ 2021 - 2026)

  Đại hội rất vui mừng được đón 30 đại biểu đại diện cho 22 Chi hội Chữ thập đỏ trên địa bàn xã, đây là những cá nhân tiêu biểu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đại diện cho khối đại đoàn kết các dân tộc của Hội về dự Đại hội lần này.

  Nhiệm kỳ qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy -HĐND-UBND xã, Hội CTĐ huyện Điện Biên, sự phối hợp giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội từ xã đến thôn bản, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ, hội viên công tác hoạt động của Hội đã đạt được nhiều kết quả cao:

  - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo Hội đã bám sát vào chương trình, nội dung công tác của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đầu nhiệm kỳ Ban thường vụ Hội CTĐ xã đã xây dựng kế hoạch các phong trào hoạt động với nội dung cụ thể, phù hợp và chủ động triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có kiểm tra, giám sát và đôn đốc kịp thời, một số hoạt động được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, và Hội cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

  - Hệ thống tổ chức, chất lượng Cán bộ, Hội viên từng bước được củng cố, kiện toàn. Các phong trào hoạt động của Hội đã đi vào nề nếp, có chiều sâu, đạt hiệu quả, chất lượng. Cán bộ, hội viên đã nỗ lực, phấn đấu và hoàn thành tốt các phong trào, nhiệm vụ của Hội. Kết quả hoạt động của Hội đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chính sách xã hội của Đảng và nhà nước.tham gia tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương, khẳng định rõ vai trò nòng cốt của Hội trong sự nghiệp nhân đạo của Đảng.

  TY-2.png

  (Đồng chí Nguyễn Cầm Châu - Phó chủ tịch hội CTĐ huyện Điện Biên phát biểu chỉ đạo Đại Hội )

  - Từ những hoạt động thực tiễn thiết thực Hội đã khẳng định vai trò, vị trí của Hội, có khả năng đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng xã hội của Đảng, Nhà nước và là cầu nối của Đảng, Nhà nước với nhân dân.

  Kết Quả:

  Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban chấp hành hội khóa mới đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể hội viên hội CTĐ trên địa bàn xã.

            Bầu 5 đồng chí vào Ban thường vụ hội khóa mới, bầu được 1 đồng chủ tịch Hội, 1 đồng chí phó chủ tịch hội, 2 đồng chí đi dự đại hội cấp trên.

  Với tinh thần đoàn kết, cởi mở, dân chủ Đại hội hội CTĐ xã Thanh Yên lần thứ IV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp.

 • Tác giả: Tòng Văn Thức - UBND xã Thanh Yên
 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: