CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Điện Biên kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khách hàng gặp rủi do các nguyên nhân khách quan.
 • Thời gian đăng: 21/09/2022 03:21:27 PM
 • Thực hiện Quyết đinh số 08/2021/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về sửa đổi, bỏ sung một số điều về Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 27/9/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH về việc ban hành quy chế xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan. Trong thời gian vừa qua Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, cấp ủy chính quyền địa phương và các phòng, ban có liên quan tập chung tiến hành rà soát, phân tích, hướng dẫn khách hàng gặp rủi ro lập hồ sơ trình xử lý rủi ro do các nguyên nhân khách quan, qua đó đã kịp thời giúp khách hàng tháo gỡ khó khăn trước mắt, có thời gian khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống và chuẩn bị nguồn vốn để tra nợ cho Ngân hàng. Đến hết 31/8/2022 Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro và trình đề nghị xử lý nợ bị rủi ro nguyên nhân khách quan cho 17 món vay với số tiền 394 triệu đồng. Trong đó: Đề nghị xóa nợ 5 món số tiền 130 triệu đồng, khoanh nợ 12 món số tiền 264 triệu đồng.

  Theo ông Nguyễn Xuân Thắng Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Điện Biên cho biết: Phòng giao dich NHCSXH huyện Điện Biên là một trong những đơn vị có dư nợ lớn thuộc Chi nhánh NHCSXH tỉnh. Trong 8 tháng đầu năm 2022 cùng với việc tập chung thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng được NHCSXH tỉnh giao thì việc duy trì và củng cố nâng cao chất lượng tín dụng luân được xem là nhiệm vụ trong tâm hàng đầu, trong đó có công tác xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan. Để thực tốt công tác xử lý nợ bị rủi ro, kịp thời xử lý rủi ro cho khách hàng gặp rủi do do nguyên nhân khách quan, đơn vị đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thiên tai, dịch bệnh … xảy ra tại địa phương, tổ chức phòng chống, khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh, đồng thời căn cứ vào mức độ thiệt hại của từng khoản vay để phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ trình xử lý rủi ro theo đúng quy định, từ đó công tác xử lý nọ bị rủi ro tại đơn vị được đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách, tuân thủ nguyên tắc kịp thời, công khai, dân chủ, công bằng với mọi đối tượng thụ hưởng.

  Việc xử lý nọ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan là một chủ trương, chính sách đúng đắn của Chính phủ nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng vay vốn khi gặp rủi ro, hỗ trợ họ khác phục khó khăn bằng các biện pháp như: gia hạn nợ, khoanh nợ và xóa nợ phù hợp với từng nguyên nhân và mức độ thiệt hại, qua đó đã nhận được sự đồng thuận của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp và bà con nhân dân, đặc biệt là đối tượng yếu thế trong xã hội. Ngoài việc giảm bớt khó khăn trực tiếp cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Việc thực hiện quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH của Chính phủ đã giúp cho NHCSXH giải quyết những khoản vay bị thiệt hại làm cho khách hàng bị ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, đưa tình trạng món vay về đúng bản chất qua đó phản ánh đúng thực trạng tín dụng chính sách, tạo sự chủ động cho NHCSXH trong thực hiện các nhiệm vụ, góp phần quan trong vào sự phát triển bền vững của NHCSXH nhằm thực hiện tốt chủ trương về tín dụng chính sách xã hội của Đảng và Chính phủ giao.

 • Tác giả: Nguyễn Văn Dũng - Ngân hàng CSXH huyện
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: