CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Điện Biên kiểm tra hoạt động hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đôi tượng chính sách tại cơ sở
 • Thời gian đăng: 13/10/2022 05:25:09 PM
 • Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khácnăm 2022 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Điện Biên.  Trong 5 ngày, từ ngày 01/10-05/10/2022. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Điện Biên tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính khác tại 6 xã (Thanh Chăn, Pom Lót, Sam Mứn, Hua Thanh, Thanh Nưa, Thanh Hưng) trên địa bàn huyện Điện Biên. Tại mỗi xã được kiểm tra, Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra 100% Hội đoàn thể nhận ủy thác, tối thiểu 05 Tổ TK&VV, đối chiếu tối thiểu 5 khách hàng có dư nợ tiền vay, tiền gửi/Tổ.

  al.jpg

  Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các nội dung công viêc nhận ủy thác của các hội đoàn thể nhận ủy thác, giám sát việc triển khai các chủ trương, chính sách của Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với các đối tượng vay vốn, giám sát quá trình xét duyệt cho vay và sử dụng vốn vay của các thành viên được vay vốn, chất lượng hoạt động các Tổ tiết kiệm và vay vốn, việc sử dụng vốn vay của các thành viên trong tổ. Qua quá trình kiểm tra cho thấy các hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện đầy đủ các nội dung công việc được ủy thác. Tổ TK&VV được kiểm tra hoạt động hiệu quả, đều được xếp loại tốt. Công tác bình xét cho vay đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định và đều được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, hồ sơ lưu trữ các tổ đầy đủ và khoa học. Các hộ được vay đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. ….cũng trong quá trình kiểm tra tại hộ vay vốn, đoàn kiểm tra đã lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của bà con, động viên người vay vốn tích cực tăng gia, sản xuất, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả nguồn vốn vay đồng thời chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay đối với ngân hàng.

  Thông qua hoạt động kiểm tra này giúp Phòng giao dịnh NHCSXH huyện  đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mặt hạn chế của hội đoàn thể trong công tác quản lý vốn vay; nắm bắt kịp thời những kiến nghị đề xuất của cơ sở trong việc quản lý nguồn vốn, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong hoạt động ủy thácm, rà soát, nắm nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong thời gian tới. đồng thời  hướng dẫn hỗ trợ nghiệp vụ cho cán bộ hội, ban quản lý tổ TK&VV trong hoạt động ủy thác. Đảm bảo đúng chế độ, nguyên tắc quy trình nghiệp vụ ủy thác theo nội dụng các hợp đồng ủy thác, hợp đồng ủy nhiệm đã ký với ngân hàng.

 • Tác giả: Nguyễn Văn Dũng - Ngân hàng CSXH huyện
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: