CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BIÊN NĂM 2022
 • Thời gian đăng: 18/09/2022 08:24:25 PM
 • Thực hiệnKế hoạch số 1094/KH-HĐĐKT ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về kiểm tra công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2022; từ ngày 14/9/2022 đến ngày 15/6/2022, Đoàn kiểm tra công tác Thi đua – Khen thưởng tỉnh Điện Biên năm 2022 do đồng chí Bùi Thị Quế Anh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Trưởng Đoàn kiểm trađã làm việc tại huyện Điện Biên.

  -nh-1.jpg

  Sau 03 ngày làm việc, Đoàn Kiểm tra Công tác Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã kiểm tra trực tiếp việc việc tổ chức triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của các bộ, ngành Trung ương, của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; việc tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; Kiểm tra hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; việc phân chia cụm, khối thi đua; việc bố trí cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng; việc trích lập và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng; Quy trình bình xét các danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng, việc chấp hành quy định về mẫu hiện vật khen thuộc thẩm quyền của địa phương; công tác sơ, tổng kết phong trào thi đua ở địa phương; việc xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, công tác khen thưởng. Kết quả công tác khen thưởng thường xuyên, đột xuất, chuyên đề.

  -nh-2.jpg

  Đoàn kiểm tra thăm và trao quà cho mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Vì Văn Lâm tại bản Cà Phê, xã Sam Mứn.

  Đoàn kiểm tra cũng đã kiểm tra trực tiếp việc thực hiện Công tác Thi đua – Khen thưởng tại UBND xã Sam Mứn. Đoàn đi thăm và trao quà cho 02 mô hình thi đua của nông dân điển hình làm kinh tế giỏi tại Huyện Điện Biên là mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Vì Văn Lâm tại bản Cà Phê, xã Sam Mứn với diện tích 2ha và của gia đình ông Nguyễn Thế Mạnh tại Thôn 10, xã Sam Mứn với diện tích 1,4 ha.

  -nh-3.jpg

  Đoàn kiểm tra thăm và trao quà cho mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Thế Mạnh tại Thôn 10, xã Sam Mứn.

  Qua quá trình làm việc tại huyện Điện Biên, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả thực hiện nhiệm vụ Công tác thi đua – Khen thưởng tại huyện Điện Biên: Trong 02 năm (từ năm 2021 đến 9/2022)UBND huyện Điện Biên đã tuyên truyền, quán triệt, ban hành và triển khai kịp thời các văn bản quy định của tỉnh, Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và các bộ ngành, đoàn thể Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng tới các Phòng, ban, đoàn thể huyện; các xã, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện và cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngtrên địa bàn huyện;Đã tiến hành tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn huyện ngay từ đầu năm, (Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, Đại hội đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX; thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các phong trào thi đua do các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phát động);các Phòng, ban, đoàn thể huyện; các xã, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn huyện đã tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa các khối, cụm thi đua và của các tập thể, cá nhân trên địa bàn toàn huyện; ký kết giao ước thi đua với Cụm thi đua các huyện Vùng thấp trên địa bàn toàn huyện.

  Đồng thời Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế của huyện trong quá trình thực hiện Công tác Thi đua – Khen thưởng, qua đó trực tiếp hướng dẫn về mặt chuyên môn giúp công tác Thi đua – Khen thưởng tại huyện được thực hiện tốt hơn.

  Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã đề nghị UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức triển khai phong trào thi đua yêu nước trong toàn huyện một cách sâu rộng; tổ chức phong trào thi đua đặc biệt, phong trào thi đua chuyên đề tập trung vào những vấn đề trọng tâm của huyện theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra và các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh phát động trong thời gian tới; Quan tâm chú trọng đến các khâu phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng mô hình điển hình mới; Chú trọng đến công tác biểu dương, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, người lao động đặc biệt là các hình thức cấp Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại  các xã cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

 • Tác giả: Ngọc Bích - Ban Tổ chức và Nội vụ huyện
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: