CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Đoàn viên, thanh niên huyện Điện Biên nghiêm túc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
 • Thời gian đăng: 06/03/2023 08:57:11 PM
 • Trong 1,5 ngày, ngày 04/3 và sáng ngày 05 tháng 3 năm 2023, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Trung ương Đoàn kết hợp trực tuyến với các tỉnh, huyện, thị, thành đoàn và đoàn cơ sở trên toàn quốc.
 • Tại huyện Điện Biên đã tổ chức 01 điểm cầu chính tại Phòng họp trực tuyến, tầng 3, khối Đoàn thể huyện với sự tham gia của các đồng chí là cán bộ đoàn chuyên trách và cán bộ đoàn chủ chốt của huyện; đồng thời kết nối với 05 điểm cầu cấp cơ sở và tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên ở những địa bàn không có điều kiện tham gia hội nghị trực tuyến xem live stream trực tiếp trên các ứng dụng, nền tảng số thu hút trên 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

  -TN-HT-NQ-1.jpg

  (Điểm cầu chính tại Phòng họp trực tuyến, tầng 3, khối Đoàn thể huyện)

   Hội nghị học tập Nghị quyết, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện được nghe báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn quán triệt về 05 chuyên đề trọng tâm, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Cụ thể, Chuyên đề 1: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; Chuyên đề 2: Công tác tuyên truyền, giáo dục, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; Chuyên đề 3: Tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên; Chuyên đề 4: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Chuyên đề 5: Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác quốc tế thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị và công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo. Trong khuôn khổ hội nghị, đoàn viên thanh niên đã được nghe triển khai giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  -TN-HT-NQ-2.jpg

  (Đoàn viên, thanh niên tại Điểm cầu Trường THPT Thanh Chăn tham gia học tập Nghị quyết)

  Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Sau Hội nghị học tập, các cấp bộ đoàn trong toàn huyện sẽ tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đến đoàn viên, thanh niên, để trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

 • Tác giả: Lò Thị Thức - Huyện đoàn Điện Biên
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: