CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026
 • Thời gian đăng tin: 24/09/2021 10:15:51 AM
 • STT

  Họ và tên

  STT

  Họ và tên

  1

  Cao Thị Tuyết Lan

  19

  Trần Văn Hải

  2

  Bùi Xuân Trường

  20

  Quản Thị Nhung

  3

  Bùi Hải Bình

  21

  Hoàng Văn Thám

  4

  Lò Minh Hải

  22

  Lò Thùy Dương

  5

  Nông Quang Thắng

  23

  Lò Thị Ổn

  6

  Phạm Thị Ngọc Hà

  24

  Và A Dua

  7

  Nguyễn Thị Thu Hường

  25

  Nguyễn Văn Thịnh

  8

  Lò Văn Phóng

  26

  Lò Thị Dương

  9

  Chào Anh Nguyên  

  27

  Bùi Văn Luận

  10

  Lò Thị Thoóng

  28

  Nguyễn Văn Sỹ

  11

  Nguyễn Thị Oanh

  29

  Lò Văn Phong

  12

  Đặng Quốc Hương

  30

  Sùng A Sếnh

  13

  Nguyễn Công Hồng

  31

  Lường Văn Sơn

  14

  Lường Văn Cường

  32

  Lò Văn Biển

  15

  Bạc Thị Kiên

  33

  Tòng Thị Mai

  16

  Lò Thị Vân

  34

  Nguyễn Hồng Quân

  17

  Thào Mạnh Hùng

  18

  Lường Văn Tọ

   

   

   

 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: