CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC năm 2021 huyện Điện Biên
 • Thời gian đăng: 25/01/2022 04:05:51 PM
 • 1. Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC Quý I năm 2021

  Nội dung chi tiết Quý I tại đây

  2. Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC Quý II năm 2021

  Nội dung chi tiết Quý II tại đây

  Phụ lục kèm theo

  3. Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC Quý III năm 2021

  Nội dung chi tiết Quý III tại đây

  Phụ lục kèm theo

  4. Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021

  Nội dung chi tiết năm 2021 tại đây

  Phụ lục kèm theo

 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: