CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 25/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
 • Thời gian đăng: 25/01/2022 08:52:53 PM
 • Tính từ 15h ngày 24/01/2022 đến 15h ngày 25/01/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 11 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Hẹ Muông: 02 ca; Sam Mứn: 04 ca; Mường Nhà: 01 ca; Thanh An: 01 ca; Noong Hẹt: 01 ca; Thanh Luông: 01 ca; Thanh Hưng: 01 ca).
 • Thông tin chi tiết các ca bệnh:

  * Tại xã Hẹ Muông: 02 ca

  (1) Bệnh nhân có mã số BN2156204

  - Nghề nghiệp: Công nhân

  - Điạ chỉ: Bản Nậm Hẹ 1, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

  * Yếu tố dịch tễ: Ngày 23/01/2022 từ Gia Lâm Hà Nội về thẳng Trạm khai báo Pha Đin, xong đi tiếp về Bến xe Tuần Giáo. Sau đó cùng chồng là Đặng V N đi về Điện Biên. Khoảng 8h ngày 24/01/2021 đến Trạm Y tế Hẹ Muông khai báo y tế, được tets nhanh cho kết quả dương tính. Đến 14h ngày 24/01/2022 bệnh nhân có kết quả khẳng định PCR dương tính với SAR-CoV-2.

  - Lịch sử tiêm chủng: Đã tiêm 3 mũi vacxin Verocell.

  (2) Bệnh nhân có mã số BN2156205

  - Nghề nghiệp: Công nhân.

  - Điạ chỉ: Bản Nậm Hẹ 1, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

  * Yếu tố dịch tễ: Ngày 23/01/2022 từ Gia Lâm Hà Nội về thẳng Trạm khai báo Pha Đin, xong đi tiếp về Bến xe Tuần Giáo. Sau đó cùng vợ là bệnh nhân có mã số BN2156204 đi về Điện Biên. Khoảng 8h ngày 24/01/2021 đến Trạm Y tế Hẹ Muông khai báo y tế, được tets nhanh cho kết quả dương tính. Đến 14h ngày 24/01/2022 bệnh nhân có kết quả khẳng định PCR dương tính với SAR-CoV-2.

  - Lịch sử tiêm chủng: Đã tiêm 3 mũi vacxin Verocell.

  * Tại xã Sam Mứn có 04 ca

  (3) Bệnh nhân có mã số BN2156201

  - Nghề nghiệp: Công nhân.

  - Điạ chỉ: Bản Lọng Quân - xã Sam Mứn - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên.

  - Yếu tố dịch tễ: Ngày 22/01/2022 đi từ Hà Nam về Điện Biên, ngày 23/01/2022 về trạm Y tế Sam Mứn khai báo y tế, test nhanh có kết quả dương tính với covid-19, công dân được lấy mẫu và được kết quả PCR khằng định dương tính.

  - Lịch sử tiêm chủng: Đã được tiêm 2 mũi vacin covid-19.

  (4) Bệnh nhân có mã số BN2156200

  - Nghề nghiệp: Công nhân.

  - Điạ chỉ: Bản Yên Cang 2, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

  - Yếu tố dịch tễ: Ngày 20/01/2022 đi từ Hà Nộivề Điện Biên, khoảng 20 giờ tối về đến Trạm Y tế xã Sam Mứn khai báo y tế, được test nhanh âm tính. Sau đó được lấy mẫu PCR lần 1 và được tư vấn cách ly tại nhà. Ngày 23/01/2022 làm lại test nhanh kết quả dương tính.

  - Lịch sử tiêm chủng: Chưa được tiêm vacin covid-19.

  (5) Bệnh nhân có mã số BN2156203

  - Nghề nghiệp: Công nhân.

  - Điạ chỉ: Bản Yên Cang 2, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

  - Yếu tố dịch tễ: Là F1 của bệnh nhân có mã số BN2118093. Ngày 24/01/2022 có kết quả PCR dương tính.

  - Lịch sử tiêm chủng: Đã được tiêm 2 mũi vacin covid-19.

  (6) Bệnh nhân có mã số BN2156202

  - Nghề nghiệp: Công nhân.

  - Điạ chỉ: Bản Chiềng Xôm, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

  - Yếu tố dịch tễ: Ngày 22/01/2022 đi từ Hà Nộivề Điện Biên, 23/01/2022 về đến ra trạm Y tế Sam Mứn khai báo y tế, được test nhanh có kết quả dương tính. Sáng ngày 24/01/2022 có kết quả PCR dương tính.

  - Lịch sử tiêm chủng: Đã được tiêm 2 mũi vacin covid-19.

  * Tại Mường Nhà 01 ca

  (7) Bệnh nhân có mã số BN2156264

  - Điạ chỉ: Bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

  - Yếu tố dịch tễ: Lấy mẫu 24/01/2022 dương tính, bệnh nhân được chuyển từ Tuần giáo về Điện Biên.

  * Tại địa bàn xã Thanh An 01 ca

  (8) Bệnh nhân Lò V X, năm sinh: 1988

  - Nghề nghiệp: Lao động tự do

  - Điạ chỉ: Đội 17, xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

  * Yếu tố dịch tễ: Ngày 22/01/2022 bệnh nhân Di chuyển từ Hà Nội về Điện Biên bằng xe khách. Về đến chốt kiểm soát dịch bệnh đèo Pha Đin vào trạm khai báo y tế đựợc được test nhanh kết quả Dương tính. Bệnh nhân được đưa vào điều trị tại huyện Tuần Giáo, đến ngày 23/01/2022 chuyển về điều trị tại Khoa Truyền nhiễm TTYT huyện Điện Biên.

  * Tại xã Noong Hẹt: 01 ca

  (9) Bệnh nhân Lò T T, năm sinh: 1987

  - Nghề nghiệp: Lao động tự do

  - Điạ chỉ: Bản Bông, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

  * Yếu tố dịch tễ: Ngày 22/01/2022 bệnh nhân Di chuyển từ Hà Nội về Điện Biên bằng xe khách. Về đến chốt kiểm soát dịch bệnh đèo Pha Đin vào trạm khai báo y tế đựợc được test nhanh kết quả Dương tính. Bệnh nhân được đưa vào điều trị tại huyện Tuần Giáo, đến ngày 23/01/2022 chuyển về điều trị tại Khoa Truyền nhiễm TTYT huyện Điện Biên.

  * Tại địa bàn xã Thanh Luông: 01 ca

  (10) Bệnh nhân có mã số BN2156272

  - Nghề nghiệp: Lao động tự do

  - Điạ chỉ: Bản Món, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

  * Yếu tố dịch tễ: Ngày 24/01/2022 bệnh nhân Di chuyển từ Hà Nội về Điện Biên bằng xe khách. Về đến chốt kiểm soát dịch bệnh đèo Pha Đin vào trạm khai báo y tế đựợc được test nhanh kết quả Dương tính. Bệnh nhân được đưa vào điều trị tại huyện Tuần Giáo, đến ngày 25/01/2022 chuyển về điều trị tại Khoa Truyền nhiễm TTYT huyện Điện Biên.

  * Tại địa bàn xã Thanh Hưng 01 ca

  (11) Bệnh nhân có mã số BN2100490

  - Nghề nghiệp: Lao động tự do

  - Địa chỉ: Hồng Lếch, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

  * Yếu tố dịch tễ: Ngày 21/01/2022 bệnh nhân Di chuyển từ Hà Nội về Điện Biên bằng xe khách. Về đến chốt kiểm soát dịch bệnh đèo Pha Đin vào khai báo y tế đựợc được test nhanh kết quả Dương tính. Bệnh nhân được đưa vào điều trị tại huyện Tuần Giáo, đến ngày 25/01/2022 chuyển về điều trị tại Khoa Truyền nhiễm TTYT.

  Nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện (lũy tích): 410 ca trên tổng số 20/21 xã, trong đó:

  - Tổng số từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2021 có 262 ca.

  - Từ ngày 01/01/2022 đến 21/01/2022 ghi nhận 148 ca mắc mới, tại các xã: Sam Mứn (29), Thanh Yên (28), Noong Hẹt (12), Thanh An (10), Na Tông (08), Thanh Luông (08), Mường Pồn (07), Pom Lót (06), Thanh Chăn (06), Hẹ Muông (06), Núa Ngam (05), Noong Luống (04), Thanh Hưng (05), Mường Nhà (04), Phu Luông (03), Thanh Nưa (02), Thanh Xương (02), Từ tỉnh khác (02), Hua Thanh (01).

  Số bệnh nhân đã hoàn thành điều trị: 299 ca.

  Số bệnh nhân đang điều trị: 111 ca.

  Tổng số F1 cách ly y tế (lũy tích): 4.291 trường hợp.

  Tổng số người F2 (lũy tích): 7.955 trường hợp/21 xã.

  Tính đến ngày 24/01/2022 đã tổ chức tiêm được 173.665 mũi, trong đó: 67.345 mũi 1; 63.882 mũi 2; 42.438 mũi 3.

  1. Tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 1/đối tượng >18 tuổi: 59.128/59.800 = 98,87%.

  2. Tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 2/đối tượng > 18 tuổi: 56.303/59.1128 = 95,2%.

  3. Tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 3/đối tượng > 18 tuổi: 42.438 /56.303 = 75,37%.

  4. Tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 1/đối tượng từ 16 - 18 < tuổi: 3.433/3.477 = 98,73%.

  5. Tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 2/đối tượng từ 16 -18 < tuổi: 3.103/3.433= 90,38%.

  6. Tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 1/đối tượng từ 12 - 16 < tuổi: 4.784/4.961= 96,43%.

  7. Tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 2/đối tượng từ 12-16 < tuổi: 4.478/4.784 = 93,6%.

  Theo Thông báo số 26/TB-SYT, ngày 21/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Huyện Điện Biên có 20 xã cấp độ 1; 01 xã cấp độ 2 xã: Phu Luông./.

 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam - Phòng VH&TT
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: