CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025
 • Thời gian đăng tin: 25/10/2022 03:44:13 PM
 • STT Họ và tên STT Họ và tên
  1 Cao Thị Tuyết Lan 22 Hoàng Hữu Chình
  2 Bùi Xuân Trường 23 Chu Văn Bách
  3 Bùi Hải Bình 24 Chu Đình Hùng
  4 Lò Minh Hải 25 Nguyễn Thị Sơn
  5 Ngô Xuân Chinh 26 Đặng Quang Huy
  6 Nông Quang Thắng 27 Lò Thị Bình
  7 Nguyễn Tiến Cường 28 Đặng Quốc Hương
  8 Lường Văn Tâm 29 Lò Văn Bỉnh
  9 Đỗ Xuân Thọ 30 Nguyễn Văn Minh
  10 Nguyễn Thị Thu Hường 31 Nguyễn Văn Thọ
  11 Phạm Thị Ngọc Hà 32 Chào Anh Nguyên
  12 Lường Văn Cường 33 Bùi Thế Hiền
  13 Phùng Đình Nguyện 34 Lò Thị Vân
  14 Đào Thị Ngọc Thủy 35 Lường Văn Tọ
  15 Nguyễn Thị Nhung 36 Lò Văn Kiên
  16 Phạm Minh Châu 37 Và A Dua
  17 Nguyễn Công Hồng 38 Lò Thùy Dương
  18 Nguyễn Thế Long 39 Phan Ích Rồng 
  19 Bạc Thị Kiên 40 Nguyễn Thị Nguyệt Hoa 
  20 Trần Văn Hải
  21 Nguyễn Ngọc Tuấn    
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: