CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • CHUYÊN MỤC: Chuyển đổi số
 • Huyện Điện Biên thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
  Ngày 28/03/2022, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Điện Biên.
 • Kế hoạch số 455/KH-UBND Triển khai thực hiện Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Ngày 11/3/2022, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên ban hành Kế hoạch số 455/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Điện Biên
 • Đề án Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
  Ngày 06/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 3179/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
 • Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số Doanh nghiệp
 • Tập huấn, hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử
  Ngày 27/12/2021, UBND huyện phối hợp với Bưu điện tỉnh Điện Biên tổ chức Lớp tập huấn Truyền thông và hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Chương trình tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ huyện đến 21 điểm cầu thuộc các xã trên địa bàn huyện.
 • Nghị quyết số 15-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 • Ứng dụng Công nghệ thông tin, Phát triển Chính quyền số và Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện Điện Biên năm 2022
 • Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông cho chuyển đổi số trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: