CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • CHUYÊN MỤC: Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XX
 • Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
  Trong 03 ngày, từ 05 – 07/7/2020, Đảng bộ huyện Điện Biên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội được Tỉnh ủy Điện Biên lựa chọn tổ chức là Đại hội điểm, rút kinh nghiệm cho các Đại hội đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 • CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BIÊN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2020-2025
 • ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BIÊN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2020-2025
 • TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
 • Các tổ chức, đoàn thể tích cực tham gia xây dựng văn kiện Ðại hội
  Công tác chuẩn bị cho Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ huyện Ðiện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang đến giai đoạn nước rút. Thời điểm này, các văn kiện trình Ðại hội đang được rà soát, hoàn thiện, đặc biệt là báo cáo chính trị. Ðể xây dựng báo cáo chính trị, huyện đã tổ chức nhiều hội nghị và lấy ý kiến rộng rãi tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo từ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong đó không thể không kể đến một lực lượng lớn, tập hợp trí tuệ, tâm huyết, đại diện quyền lợi của nhiều tầng lớp khác nhau, đó là các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội.
 • Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
 • ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BIÊN SẴN SÀNG CHO ĐẠI HỘI ĐIỂM
 • ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG AN HUYỆN ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • HUYỆN ỦY ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ TOÀN HUYỆN TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 05-CT/TW, CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020 VÀ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý VÀO DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025
 • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước thềm Đại hội Đảng
  Thời điểm Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đang bắt đầu, để đại hội Đảng thành công các cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu phải nêu cao vai trò trách nhiệm làm tốt những yêu cầu đặt ra trước, trong và sau đại hội. Trong đó có nhiệm vụ đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá đại hội Đảng.
 • Kế hoạch số 03-KH/TBTTKT, ngày 09/1/2020 của Tiểu ban tuyên truyền khánh tiết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX về việc tuyên truyền, trang trí, khánh tiết phục vụ trong Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kế hoạch số 03-KH/TBTTKT, ngày 09/1/2020 của Tiểu ban tuyên truyền khánh tiết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX về việc tuyên truyền, trang trí, khánh tiết phục vụ trong Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh Chăn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại hội điểm của Đảng bộ huyện Điện Biên)
 • ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, ĐẠI HỘI XX ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ hai
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: