CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • 9 tháng đầu năm 2022. Tăng trưởng tín dụng tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Điện Biên đạt 13,3%, vốn tín dụng đã kịp thời giải ngân cho 3.240 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
 • Thời gian đăng: 25/10/2022 08:30:59 AM
 • Trong 9 tháng đầu năm 2022, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Điên Biên đã bám sát các Nghị quyết Ban đại diện HĐQT, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động và đạt được những kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tính đến ngày 30/9/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt trên 611,8 tỷ đồng, tăng hơn 72,7 tỷ đồng so với năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng đạt trên 611 tỷ đồng, tăng hơn 72 tỷ đồng so với năm 2021 với hơn 13.959 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ, hoàn thành 99% kế hoạch tăng trưởng được giao. Dư nợ tín dụng chính sách tập trung chủ yếu ở các chương trình phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh tạo sinh kế và việc làm và các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
  Doanh số cho vay đến ngày 30/9/2022 đạt trên 189 tỷ đồng, tăng 62 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, với 3.240 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nguồn vốn chính sách đã được đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 2.401 lao động trong đó có 1 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 6 hộ gia đình được mua máy vi tính và thiết bị học trực tuyến; xây dựng hơn 1.056 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; Xây dựng và sửa chữa 17 căn nhà cho các đối tượng thụ hưởng theo Nghị đinh 100/NĐ-CP. Cùng với đó đơn vị đã tích cực tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư trung ưởng Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sach. Đến hết 30/9/2022 Ngân sách huyện đã chuyến sang cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để bổ sung cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với số tiền 700 triệu đồng đạt 145,4% kế hoạch giao, nâng tổng nguồn vốn Ngân sách địa phương đạt 2.570 triệu đồng

  Theo ông Nguyễn Xuân Thắng Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Điện Biên chia sẻ: Phòng giao dịch NHCSXH huyện Điện Biên là đơn vị thực hiện công tác tín dụng chính sách cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong những tháng đầu năm 2022, dịch bệnh Covid -19 bùng phát trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt, thu nhập của người dân và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên nói chung và huyện Điện Biên nói riêng. Song từ qúy II trở lại đây tình hình dịch bệnh Covid -19 cơ bản đã được kiểm soát. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt hoạt động của NHCSXH, Chủ động phối với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tập chung giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng nguồn vốn tín dụng chính sách cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khách trên địa bàn huyên. Đến hết tháng 9/2022 tổng Dư nợ đạt 611 tỷ đồng và cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. Vốn tín dụng chính sách hỗ trợ tích cực để các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người dân khắc phục ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

  Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm tháng cuối năm. Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Điện Biêntiếp tục bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức, thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Chủ động tham mưu xây dựng và phê duyệt kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2022 ủy thác sang cho Phòng giao dịch NHCSXH huyện để cho vay. Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự chỉ đạo của Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đối với các mặt hoạt động của Phòng giao dịch NHCSXH huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền, tích cực huy động tiền gửi tiết kiệm để tạo lập nguồn vốn tại chỗ, thực hiện cho vay quay vòng. Tập chung đẩy mạnh cho vay các chương trình tính dụng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo tiến độ, thủ tục quy định, kịp thời hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Phấn đấu đến hết 31/12/2022 hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn, tín dụng và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch tài chính được NHCSXH tỉnh giao. Thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, trong đó tập chung vào rà soát các khoản nợ đến hạn để xử lý kịp thời theo quy định, thực hiện phân tịch nguyên nhân những các khoản nợ xấu để có các biên pháp thu hồi, giảm và khống chế tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,2%.

 • Tác giả: Nguyễn Văn Dũng - Ngân hàng CSXH huyện
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: